Juhor - Paraćin

POSLOVNOST

Potencijal našeg uspeha, ogleda se u kvalitetu proizvoda, proizvodnog procesa i celokupnog poslovanja, kao i u posedovanju novih savremenih mašina. Veoma smo zadovoljni činjenicom, da je, naš rad i poslovanje jednako dobro kao u mnogim većim kompanijama iz ove branše.

Ono na šta smo posebno ponosni, jeste, sposobnost da našim korisnicima pružimo dobar savet, ponudimo proizvode prema njihovim potrebama i tako zadovoljimo svaki zahtev, kako u vremenskoj, tako i u proizvodnoj dimenziji.

Rezultat tog našeg nastojanja i ulaganja u sopstveni razvoj naših korisnika, jeste, apsolutno poverenje i zadovoljstvo svih onih koji sa nama posluju. Zato je dalji razvoj firme „JUHOR“ realna perspektiva, pre svega proširenjem kapaciteta, osvajanjem novih proizvoda i programa za domaće i strano tržište.

Pored osnovne opreme za proizvodnju četaka četkarska radnja "Juhor" raspolaže i najsavremenijom CNC mašinom za obradu drveta i plastike, sečenje, frezovanje i bušenje.