S.Z.Č.R. Juhor

PIB: 100941382
Nikole Tesle 7
35250 Paraćin, Srbija
Telefon:  +381 35   561 450
Telefon:  +381 35   567 385

Proizvodi »  unikatni eko otirači » nadgradni tip 

Nadgradni eko otirači

Nadgradni tip otirača, poseduje ram sa kosinama sa sve četiri strane, i postavlja se na ravnu površinu. Sa donje strane otirača nalazi se protivklizna guma, kako bi sam otirač bio stabilan. Visina naših otirača iznosi 35 – 40 mm, i u 90% slučajeva izrađuju se sa logotipom firmi. U samu izradu logotipa ulažemo veliki trud, jer je reč o izradi preciznog i u potpunosti pravog zaštitnog znaka firmi.Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači Juhor otirači